Practice Area

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas...

Ticaret hukuku

Ticaret hukuku

 Her türlü alan adı tescili hizmeti ücretsiz olarak adınıza...

Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma, kanuna uygun bir şekilde kurulan evlenmede eşlerin kanunda yazılı sebeplere dayanarak bir mahkeme...

Nafaka Davası

Nafaka Davası

Nafaka davaları ve nafaka çeşitleri hakkında...

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile...

Babalık Davası

Babalık Davası

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak...

Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarına bakılmaksızın asliye hukuk...

Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası

Kişilik değerleri saldırıya uğrayan kişinin isteyebileceği bir tazminat...