Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
2019-09-09

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların evlilik birliğinin aralarında çekilmez hale geldiği konusunda mutabık olmaları ve boşanma konusunda velayet, mal paylaşımı, nafaka vb. hususlarda karara vararak bu hususları aralarında düzenlendikleri bir anlaşmalı boşanma protokolüyle yazıya döktükleri ve daha sonra imzaladıkları bu protokol ile birlikte boşanma davası açtıkları türdeki davalara verilen addır. Yine anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların en az bir yıl süreyle evli olması gerekmektedir. Bu süreçte hazırlanan protokolün içeriği önemli olup bir eksiklik olması halinde hakimin müdahalesi de mümkün olabilecektir. Protokoldeki bir eksiklik, muğlaklık veya hatanın taraflar açısından ileride yaratabileceği problemden ötürü bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım almalarında fayda vardır

Sayfamızı Paylaşın