AVUKAT NE DEMEK?Avukat Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
2022-01-18

AVUKAT NE DEMEK?Avukat Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

Avukat Ne Demek?
Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir.
 
Avukat Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
1136 numaralı kanunda, ‘kamu hizmeti ve serbest meslek’ olarak tanımlanan avukatlık mesleği, temel olarak, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan şahısları temsil eder. Mesleki yükümlülükleri ise şu başlıklar altında toplanabilir;
 
Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,
Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,
Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 
Sayfamızı Paylaşın