İdare Hukuku ve Vergi Hukuku
2020-06-05

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibii
Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

Sayfamızı Paylaşın