İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2020-06-05

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Sözleşmelerinin hazırlanması,
Çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uygunluğunun hukuki değerlendirmesi,
İş Sözleşmelerinin feshi/sona ermesi ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi,
İşe iade ve işçilik ücretleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü,
İkale Sözleşmelerinin hazırlanması ve revizyon

Sayfamızı Paylaşın