Practice Area

Mehil Vesikasından Önceki Mevduat Hacizleri

Mehil Vesikasından Önceki Mevduat Hacizleri

Mehil vesikası öncesinden yapılan mevduat hacizlerinin durumu hakkında yargıtay...

Ayasofya Camii Tekrar İbadete Açılıyor

Ayasofya Camii Tekrar İbadete Açılıyor

Danıytayın kararı ile Ayasofya Camii tekrar ibarede...

Yargıda E - Duruşma Dönemini Avukat Veyis AYDIN Başlattı

Yargıda E - Duruşma Dönemini Avukat Veyis AYDIN Başlattı

Avukat Veyis AYDIN tarafından Türkiye 'de ilk ve tek olarak e - duruşma...

Mirastan Feragat

Mirastan Feragat

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının...

Aile Konutu

Aile Konutu

Aile konutu kural olarak tek konuttur ve evlilik birliğinin devamı süresince...

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla...

Kambiyo Hukukunda Kefalet

Kambiyo Hukukunda Kefalet

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde...