ARABULUCULUK
2023-03-30

ARABULUCULUK

Arabuluculuk Görevleri Nelerdir?

Katılımcıların seçenekler üretme ve değerlendirme kriterleri geliştirmede eşit derecede yer aldığından ve sorunun tüm bölümlerini kapsadığından emin olmak

Seçenekler değerlendirildikten sonra tüm taraflara uyumlu hale getirmek için ince detaylar üzerinde durmak

Öneri ve son kararları tarafsız bir dille kaleme almak

Belirsiz tüm noktaları açığa kavuşturmak

Katılımcılardan sonuç alma adına somut davranış değişikliklerini kabul etmelerini istemek

Gelecekteki toplantılar için tarih belirlemek ve sonraki adımları oluşturmak

Anlaşmaya varıldığında sürecin sonlanmasını sağlamak

 

Sayfamızı Paylaşın