Ticaret Hukuku Ve Şirketler
2020-06-05

Ticaret Hukuku Ve Şirketler

  • Ticaretten kaynaklı oluşan alacak davaları
  • Çek davaları
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
  • Sigorta hukuku davaları
  • İpoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları
  • Rekabet yasağına ilişkin davalar
  • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar
  • Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar
  • Bankalara ve diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme şekli kapsamında olan davalar Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ilerletilen davalardan olmaktadır.
Sayfamızı Paylaşın