Practice Area

KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI

Bu Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin:   1. İşveren tarafından bu Kanunun 14 ncü...

AvvA Avukatlık Bürosu - Mersin

FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA

 Bu kanuna göre tespit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan...