Practice Area

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet...

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık...

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Şirket Birleşmeleri ve...

Uyuşmazlıkların Çözümü

Uyuşmazlıkların Çözümü

Uyuşmazlıkların Dava ve Tahkim Yoluyla...

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar...

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma...

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu...

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan...

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas...