Practice Area

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku ve Vergi...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik...

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza...

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı...

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Gümrük malların, eşyaların ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından...

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para...

Kurumsal ve Yeniden Yapılandırma

Kurumsal ve Yeniden Yapılandırma

Kurumsal ve Yeniden...

Ortak Yatırım Girişimleri

Ortak Yatırım Girişimleri

Ortak Yatırım...