Practice Area

Arabuluculuğun avantajlarını nelerdir?

Arabuluculuğun avantajlarını nelerdir?

Arabuluculuk özellikle dava yoluyla karşılaştırıldığında birçok avantajı olan bir...

Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?

Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?

Arabuluculuğun tüm dünyada kabul görmüş temel ilkeleri...

Arabuluculuğun maliyeti nedir?

Arabuluculuğun maliyeti nedir?

Taraflar arabulucunun ücretini ve masraflarını eşit...

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine...

Trafik Kazalarında Kusur Oranına İtiraz

Trafik Kazalarında Kusur Oranına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağı sigorta şirketine ulaştığı anda, bir hasar doyası açılır ve en geç bir...

Adli Arama & Önleme Araması

Adli Arama & Önleme Araması

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuz ve ilgili mevzuat uyarınca kolluk kuvvetlerince bir takım arama işlemleri...

Orman Veya Hazineye Ait Taşınmazlarda Hibe

Orman Veya Hazineye Ait Taşınmazlarda Hibe

29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü...

Banka Dosya Masraflarının İadesi

Banka Dosya Masraflarının İadesi

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne...