Practice Area

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas...

Mirastan Feragat

Mirastan Feragat

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının...

Tenkis Davası

Tenkis Davası

Tenkis davası ile ilgili bir ön bilgi vermeden ‘’tenkisin hükmü’’ konusunun...

Miras Hukuku (İntifadan Men Koşulu Aranmayan Haller)

Miras Hukuku (İntifadan Men Koşulu Aranmayan Haller)

İntifadan Men Koşulu Aranmayan...

Resmi Şekil Şartına Bağlı Hukuki İşlemler

Resmi Şekil Şartına Bağlı Hukuki İşlemler

Resmi Şekilde (noterler Tarafından) Yapılması Gereken...