İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
2021-10-15

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:
 
a) Kasten öldürme.
 
b) Kasten yaralama.
 
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.
 
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.
 
e) Bilimsel deneylere tabi kılma.
 
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.
 
g) Zorla hamile bırakma.
 
h) Zorla fuhşa sevketme.
 
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (AĞIR CEZA MAHK.)
 
(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
 
(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.
Sayfamızı Paylaşın