SOYKIRIM CEZASI
2021-10-15

SOYKIRIM CEZASI

 
Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:
 
a) Kasten öldürme.
 
b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.
 
c) Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.
 
d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.
 
e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.
 
(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (AĞIR CEZA MAHK.)
 
(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
 
(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.
Sayfamızı Paylaşın