demo
2019-03-03

12 Bankanın Kartel Oluşturmasık

2007 - 2011 Yılları Arası Kullanılan Kredilerde Bankaların Yüksek Faiz Uygulaması
Ayrıntı
demo
2019-02-04

Usulsüz Tebligat Şikayeti k

İİK. nun 127.maddesi gereğince satış ilanının bir suretinin borçlu, alacaklı ve tapu sicilindeki ilgililere tebliği zorunludur
Ayrıntı
demo
2019-01-08

Yargılama giderlerinin kısa kararda belirtilmesi gerekitiği k

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Ayrıntı
demo
2018-12-18

UYAP çıktısının aslı gibidir olmadan icrası k

Mahkemece icra emrinin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Ayrıntı