Practice Area

Mersin

Mersin

Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine...

Hakkımızda

Hakkımızda

Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yöneten de olduğuna göre,...

Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgileri

Türkiye’nin herhangi bir yerinden herhangi bir noterden (mesai günleri ve saatlerinde)...

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma...

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu...

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan...

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas...

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para...