Practice Area

Ayrılık davası nedir?

Ayrılık davası nedir?

Ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebeplerinin varlığı ile eşlerin barışma ihtimallerinin...

Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

Ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebeplerinin varlığı ile eşlerin barışma ihtimallerinin...

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile...

Babalık Davası

Babalık Davası

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak...

Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarına bakılmaksızın asliye hukuk...

Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası

Kişilik değerleri saldırıya uğrayan kişinin isteyebileceği bir tazminat...

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk nedir?

Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde...

Kimler arabulucu olabilir ?

Kimler arabulucu olabilir ?

Türkiye’de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk...