Practice Area

Selman Yavuz GÖKCE

Selman Yavuz GÖKCE

Araştırma Görevlisi Arabulucu Selman Yavuz...

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile...

Babalık Davası

Babalık Davası

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak...

Trafik Kazalarında Kusur Oranına İtiraz

Trafik Kazalarında Kusur Oranına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağı sigorta şirketine ulaştığı anda, bir hasar doyası açılır ve en geç bir...

Banka Dosya Masraflarının İadesi

Banka Dosya Masraflarının İadesi

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne...

Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin...

Şirketler Tarafından Verilecek Vekaletname

Şirketler Tarafından Verilecek Vekaletname

Şirketler Tarafından Verilecek...

Şirket Kuruluşu İçin Verilecek Vekaletname

Şirket Kuruluşu İçin Verilecek Vekaletname

Şirket Kuruluşu İçin Verilecek...