Practice Area

AvvA Avukatlık Bürosu - Mersin

Memurların Nakil/Tayinlerinde Aile Bütünlüğü

Eş durumundan tayin / nakil talebinin kabülünün zorunluluğu...