Practice Area

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile...

Babalık Davası

Babalık Davası

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak...

AvvA Avukatlık Bürosu - Mersin

Memurların Nakil/Tayinlerinde Aile Bütünlüğü

Eş durumundan tayin / nakil talebinin kabülünün zorunluluğu...

AvvA Avukatlık Bürosu - Mersin

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli MADDE 233

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli  MADDE...