Avukat Web Sitesi
Sağlık Hukuku
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın
Sağlık Hukuku

Kişilerin sağlık hukuku kapsamından doğan yanlış, eksik veya hatalı tıbbi uygulama kaynaklı doktor ve hastane hatalarına yönelik doğabilecek (Malpraktis) maddi-manevi tazminat talepli davaları ile, hekimlerin zorunlu tıbbi uygulama ve buna yönelik zarar ve risk sigortası sözleşmelerinden kayanaklanan zarar tazminlerine yönelik hukuki, cezai ve idari sorumluluklarını düzenleyen özel ve kamu hukuku alanıdır.

Avukatlık Bürosu olarak Sağlık Hukukuna ilişkin aşağıda belirtilen dava ve danışma konularında hizmet vermekteyiz.

Malpraktis Davaları
Maddi-Manevi Tazminat
Tıp Sigortaları Zarar Tazmini
Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumlulukları
Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları
Sağlık Çalışanlarının İdari Sorumlulukları
Sağlık Kuruluşları İdari Para Cezaları
Sağlık Kuruluşları İdari Yaptırım Cezaları

Copyright © 2017. Bu internet sitesi ve sitede bulunan metinler ve görseller bligilendirme amaçlıdır.