Avukat Web Sitesi
Konkordato Komiserliği ve Konkordato Danışmalığı
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın
Konkordato Komiserliği ve Konkordato Danışmalığı

Komiserin görevleri şunlardır:
 
a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
 
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
 
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
 
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
 
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
 
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
8 inci, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 21 inci ve 359 uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla komiserler hakkında da uygulanır.
 
Komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri ile ilgili şikayetler, asliye ticaret mahkemesi tarafından kesin olarak karara bağlanır.

Copyright © 2017. Bu internet sitesi ve sitede bulunan metinler ve görseller bligilendirme amaçlıdır.